Διοίκηση Εφετείου

Το Εφετείο Θεσσαλονίκης διοικείται από Τριμελές Συμβούλιο (έναν Πρόεδρο Εφετών και δύο Εφέτες), το οποίο εκλέγουν ανά διετία οι υπηρετούντες στο Εφετείο Θεσσαλονίκης δικαστικοί λειτουργοί.

Πρόεδρος:  Χρήστος Νάστας, Πρόεδρος Εφετών

Μέλη:  α) Ευγενία Ντολοπούλου, Εφέτης
β) Πηνελόπη Σεραφείμη, Εφέτης