Τμήμα Αρχείου

4ος όροφος Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης

Με αρμοδιότητα την φύλαξη όλων των πολιτικών και ποινικών αποφάσεων και πρακτικών, του Μικτού Ορκωτού Εφετείου, του Συμβουλίου Εφετών, των Βουλευμάτων μαζί με τις σχετικές δικογραφίες, τις προτάσεις, σημειώματα και λοιπά σχετικά, εφετήρια, ανακοπές, αναιρέσεις, εισηγητικές εκθέσεις, φύλαξη των εκθέσεων εξετάσεως μαρτύρων, εκθέσεων πραγματογνωμόνων κ.λπ., των σχετικών βιβλίων ευρετηρίων και τη διεξαγωγή της αλληλογραφίας σχετικά με τα ζητήματα τα αναγόμενα στην αρμοδιότητα του τμήματος αυτού. Επίσης την φύλαξη των δικογραφιών και αποφάσεων των Μικτών Ορκωτών Δικαστηρίων περιφερείας Εφετείου Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκαν μέχρι το έτος 1972, καθώς επίσης των δικογραφιών του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης και των δικογραφιών των Μικτών Ορκωτών Δικαστηρίων περιφερείας Εφετείου Θεσσαλονίκης, πλην του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης, που εκδικάσθηκαν μετά το 1972.