Καθαρογραφή

Το Τμήμα Καθαρογραφής βρίσκεται στον 3ο όροφο του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης και έχει ως αρμοδιότητα την καθαρογραφή των αποφάσεων του Εφετείου επί πολιτικών υποθέσεων, την επιμέλεια για τη θεώρηση και υπογραφή τους, τη βιβλιοδέτηση πρακτικών και αποφάσεων, πρακτικών μειοψηφίας, χορήγηση απογράφων και αντιγράφων αποφάσεων και την αρχειοθέτηση των αποφάσεων.

Γραμματείς Τμήματος

Στυλιανή Μητσώνη | Γραφείο 329 | t: 2310 507329 | f: 2310 536024
Μπαλτατζή Εμορφίλη | Γραφείο 329 | t: 2310 507329
Παραστατίδου Χριστίνα | Γραφείο 332Α | t: 2310 507355

Δακτυλογράφοι
Ζουμπουρλή Βασιλική | Γραφείο 332Α | t: 2310 507355