Ειδικό Ενιαίο Γραφείο Πληροφορικής-Μισθοδοσίας όλων των δικαστικών υπηρεσιών του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης

Το γραφείο αυτό ανήκει στο Εφετείο Θεσσαλονίκης και διαιρείται σε δύο υποτμήματα, ήτοι: Α] Πληροφορικής και Β] Μισθοδοσίας. Στην αρμοδιότητα του υπάγεται κάθε εργασία και ενέργεια όλων των δικαστικών υπηρεσιών του Δ.Μ.Θ. σχετική με: α) όλα εν γένει τα θέματα πληροφορικής, β) λογιστικά θέματα και γ) σύνταξη μισθοδοτικών καταστάσεων.