Πολιτικό Τμήμα

  Στο Πολιτικό Τμήμα της Γραμματείας του Εφετείου Θεσσαλονίκης, το οποίο βρίσκεται στον 3ο όροφο του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, υπάγεται η κατάθεση εφέσεων, κλήσεων ματαιωθεισών υποθέσεων προς προσδιορισμό, αιτήσεων καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος απαλλοτριώσεων, προσφυγών αιτήσεων αναψηλαφήσεων, ανακοπών ερημοδικίας, αναιρέσεων, η καταχώριση αυτών στα οικεία βιβλία και στα αντίστοιχα πινάκια, η χορήγηση  επικυρωμένων και μη αντιγράφων των παραπάνω δικογράφων, η συμμετοχή σε πολιτικές συνεδριάσεις, η κατάθεση προτάσεων, σύνταξη πρακτικών, σύνταξη στατιστικών δελτίων, η χορήγηση πιστοποιητικών περί ασκήσεως ή μη ενδίκων μέσων, απογράφων, όρκιση πραγματογνωμόνων, τήρηση βιβλίου πράξεων Προέδρου, βιβλίου αντεφέσεων και βιβλίου παραιτήσεως από τα ένδικα μέσα.

  Γραμματείς Τμήματος

  Βασιλική Γρίβα, Προϊσταμένη | Γραφείο 361 |t: 2310 507 361 |f: 2310 507 361
  Αρναούτη Άννα | Γραφείο 361 |t: 2310 507 361
  Βερνάρδου Σωτηρία | Γραφείο 361 |t: 2310 507 361

  Γραμματείς πολιτικών εδρών

  Μήκα Αναστασία | Γραφείο 328 |t: 2310 507328
  Κωνσταντινίδου Σταυριανή | Γραφείο 328 |t: 2310 507328
  Νέδα Νικολέτα | Γραφείο 328 |t: 2310 507328
  Στάθη Χαραλαμπία | Γραφείο 328 |t: 2310 507328
  Χορτατσιάνη Βικτωρία | Γραφείο 328 |t: 2310 507328