Υγειονομικοί Κανόνες

Σύμφωνα με την ισχύουσα ΚΥΑ (Δ1α/Γ.Π.οικ.30819/31.5.2022, ΦΕΚ 2676/31.5.2022 Β΄):

1.     Είναι υποχρεωτική η χρήση των αλκοολούχων αντισηπτικών διαλυμάτων που είναι τοποθετημένα σε χώρους του Μεγάρου.

2.     Είναι υποχρεωτική η τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ των φυσικών προσώπων εντός όλων των χώρων του Δικαστικού Μεγάρου.

3.     Η είσοδος στα γραφεία του Δικαστικού Μεγάρου γίνεται ανά ένα άτομο μόνο και μετά από συνεννόηση με τον αρμόδιο υπάλληλο.