Ορισμός τριμελούς οργανωτικής επιτροπής Εφετείου Θεσσαλονίκης για τον διαγωνισμό συμβολαιογράφων έτους 2016

Ορισμός Τριμελούς Οργανωτικής Επιτροπής Εφετείου Θεσσαλονίκης για τον διαγωνισμό συμβολαιογράφων έτους 2016 (pdf)

Τηλέφωνο για πληροφορίες:  2310 507361 (κ. Νικολέττα Νέδα)

Διακήρυξη διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για προμήθεια ραφιών (κυλιόμενων και σταθερών) του Εφετείου Θεσσαλονίκης

Διακήρυξη διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ραφιών (κυλιόμενων και σταθερών) του Εφετείου Θεσσαλονίκης (pdf)

Κατάλογος δικηγόρων υπηρεσίας για αυτεπάγγελτο διορισμό μηνός Απριλίου 2016

Υπηρεσίες δικηγόρων για αυτεπάγγελτο διορισμό – Απρίλιος 2016 (pdf)

Διακήρυξη διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α3-Α4 σε 44 εποπτευόμενους φορείς του Εφετείου Θεσσαλονίκης

Διακήρυξη διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α3 και Α4 σε 44 εποπτευόμενους φορείς του Εφετείου Θεσσαλονίκης (pdf)