Ορισμός τριμελούς οργανωτικής επιτροπής Εφετείου Θεσσαλονίκης για τον διαγωνισμό συμβολαιογράφων έτους 2016

Ορισμός Τριμελούς Οργανωτικής Επιτροπής Εφετείου Θεσσαλονίκης για τον διαγωνισμό συμβολαιογράφων έτους 2016 (pdf)

Τηλέφωνο για πληροφορίες:  2310 507361 (κ. Νικολέττα Νέδα)