Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για ετήσια τεχνική υποστήριξη μέρους πληροφορικής (Hardware) H/Y και περιφερειακών μηχανημάτων 46 εποπτευομένων φορέων του Εφετείου Θεσσαλονίκης

Διακήρυξη ενιαίου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τεχνική υποστήριξη μέρους πληροφορικής (hardware) H/Υ και περιφερειακών τους μηχανημάτων 46 δικαστικών υπηρεσιών-εποπτευομένων φορέων του Εφετείου Θεσσαλονίκης  (pdf)