Τηλεφωνικός κατάλογος υπηρεσιών Εφετείου Θεσσαλονίκης

ΓΡΑΦΕΙΟΑΡΙΘΜΟΣΤΗΛΕΦΩΝΟE-MAIL
@thess-courts.gr
Πρόεδρος Τριμελούς
Συμβουλίου Διεύθυνσης
3207321
Μέλη Τριμελούς
Συμβουλίου Διεύθυνσης
3227322
Γραφείο Επιθεώρησης
Θ΄ Δικαστικής Περιφέρειας
319Α7364efeteio.epitheorisi
Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Γραμματείας
3607360
Διοικητικό Τμήμα3597359efeteio.grammateia
Ειδικό Γραφείο Προμηθειών3347334 efeteio.promithies
Τμήμα Βουλευμάτων3337333 efeteio.voulefmata
Πολιτικό Τμήμα3287328 efeteio.politiko
Τμήμα Αρχείου4597459 efeteio.arxeio
Τμήμα Εκκαθάρισης
Ποινικών Υποθέσεων
4377437 efeteio.ekkatharisi
Ποινικό Τμήμα453
457
7453
7457
efeteio.poiniko
Ειδικό Ενιαίο Γραφείο
Πληροφορικής-Μισθοδοσίας Δ.Μ.Θ.
334Α7385 efeteio.egp
Επιμελητές Δικαστηρίων3587358