Τηλεφωνικός κατάλογος υπηρεσιών Εφετείου Θεσσαλονίκης

ΓΡΑΦΕΙΟΑΡΙΘΜΟΣΤΗΛΕΦΩΝΟE-MAIL
@thess-courts.gr
Πρόεδρος Τριμελούς
Συμβουλίου Διεύθυνσης
3202313 311 321
Μέλη Τριμελούς
Συμβουλίου Διεύθυνσης
3222313 311 322
Γραφείο Επιθεώρησης
Θ΄ Δικαστικής Περιφέρειας
319Α2313 311 364efeteio.epitheorisi
Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Γραμματείας
3602313 311 360
Διοικητικό Τμήμα3592313 311 359efeteio.grammateia
Ειδικό Γραφείο Προμηθειών3342313 311 334 efeteio.promithies
Τμήμα Βουλευμάτων3332313 311 333 efeteio.voulefmata
Πολιτικό Τμήμα3282313 311 328 efeteio.politiko
Τμήμα Αρχείου4592313 311 459 efeteio.arxeio
Τμήμα Εκκαθάρισης
Ποινικών Υποθέσεων
4372313 311 437 efeteio.ekkatharisi
Ποινικό Τμήμα453
457
2313 311 453
2313 311 457
efeteio.poiniko
Ειδικό Ενιαίο Γραφείο
Πληροφορικής-Μισθοδοσίας Δ.Μ.Θ.
334Α2313 311 385 efeteio.egp
Επιμελητές Δικαστηρίων3582313 311 358