Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για ετήσια τεχνική υποστήριξη μέρους πληροφορικής (Hardware) H/Y και περιφερειακών μηχανημάτων 46 εποπτευομένων φορέων του Εφετείου Θεσσαλονίκης

Διακήρυξη ενιαίου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τεχνική υποστήριξη μέρους πληροφορικής (hardware) H/Υ και περιφερειακών τους μηχανημάτων 46 δικαστικών υπηρεσιών-εποπτευομένων φορέων του Εφετείου Θεσσαλονίκης  (pdf)

Δικαιολογητικά αμοιβής δικηγόρων από αυτεπάγγελτο διορισμό

Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να ανατρέχετε στην ιστοσελίδα του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. στην ενότητα “ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ”.

Αναλυτικό ΦΕΚ (pdf) + Τροποποίηση (pdf)

Ποσά αμοιβής (pdf)

Υπεύθυνη δήλωση (doc)

Πράξη διορισμού-βεβαίωση άσκησης καθηκόντων (doc)