Διευκρινίσεις επί της με αριθμ. 2627/2016 διακήρυξης του Εφετείου Θεσσαλονίκης

Διευκρινίσεις επί της με αριθμ. 2627/2016 διακήρυξης διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τόνερ εκτυπωτών σε 40 εποπτευόμενους φορείς του Εφετείου Θεσσαλονίκης (pdf)