Διενέργεια κλήρωσης ισοβαθμησάντων στον Διαγωνισμό Συμβολαιογράφων έτους 2016

Ανακοίνωση για διενέργεια κλήρωσης των ισοβαθμησάντων στον διαγωνισμό υποψήφιων συμβολαιογράφων έτους 2016 (pdf)