Ηλεκτρονικόs Δημόσιοs Διεθνήs Διαγωνισμόs, με σύντμηση προθεσμιών, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαρισμού (CPV 90911200-8) 26 δικαστικών υπηρεσιών-εποπτευομένων φορέων του Εφετείου Θεσσαλονίκης

Αριθμ. πρωτ. 2482/2017 Προκήρυξης  Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού, με σύντμηση προθεσμιών, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαρισμού (CPV 90911200-8) σε 26 δικαστικές υπηρεσίες-εποπτευόμενους φορείς του Εφετείου Θεσσαλονίκης (pdf)