Κατάλογος δικηγόρων υπηρεσίας για αυτεπάγγελτο διορισμό β΄δεκαπενθημέρου Σεπτεμβρίου 2017

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ-Β’ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (pdf)

Διευκρινίσεις επί της με αριθμ. πρωτ. 2482/2017 προκήρυξης ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την καθαριότητα 26 εποπτευομένων φορέων του Εφετείου Θεσσαλονίκης (σχετ. α/α 44485 ΕΣΗΔΗΣ)

Διευκρινίσεις επί της με αριθμ. πρωτ. 2482/2017 προκήρυξης ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την καθαριότητα 26 εποπτευομένων φορέων του Εφετείου Θεσσαλονίκης (σχετ. α/α 44485 ΕΣΗΔΗΣ) (pdf)