Κατάλογος δικηγόρων υπηρεσίας για αυτεπάγγελτο διορισμό β΄δεκαπενθημέρου Σεπτεμβρίου 2017

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ-Β’ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (pdf)