Απαγόρευση του καπνίσματος σε όλους τους χώρους του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης

Ανακοίνωση Προέδρου Επιτροπής Διοίκησης, Διαχείρισης και Λειτουργίας Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης με θέμα «Απαγόρευση του καπνίσματος σε όλους τους χώρους του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των νόμων 3370/2005, 3730/2008  και  4419/2016″ (pdf)