ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Β΄ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017

 

(Αριθ. πρωτ. 83319οικ/24-11-2017 απόφαση Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – ΦΕΚ 1205/Γ΄/28-11-2017)

Τροποποίηση ώρας έναρξης του διαγωνισμού, τις ημέρες Σάββατο 9/12/2017 και Κυριακή 10/12/2017, από 8.00 π.μ. σε 9.00 π.μ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Β΄ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017

Ανακοίνωση – Δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό υποψήφιων δικηγόρων Β΄ εξεταστικής περιόδου 2017 (doc)

Πρότυπο αίτησης (doc)

Πρότυπο υπεύθυνης δήλωσης (doc)

Διευκρίνιση επί της με αριθμ. 3647/9-11-2017 προκήρυξης διαγωνισμού προμήθειας αναλωσίμων εκτυπωτών του Εφετείου Θεσσαλονίκης

Διευκρίνιση επί της με αριθμ. 3647/9-11-2017 προκήρυξης διαγωνισμού προμήθειας αναλωσίμων εκτυπωτών του Εφετείου Θεσσαλονίκης (pdf)

Ορισμός αίθουσας συνεδρίασης Τριμελούς Εφετείου Ανηλίκων Θεσσαλονίκης

Σύμφωνα με τη με αριθ. 92/2017 Πράξη του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Θεσσαλονίκης, από 14/11/2017 το Τριμελές Εφετείο Ανηλίκων Θεσσαλονίκης θα συνεδριάζει στην αίθουσα 311 του τρίτου ορόφου του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης. (pdf)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συντήρηση των ανελκυστήρων πέντε (5) εποπτευομένων φορέων του Εφετείου Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συντήρηση των ανελκυστήρων πέντε (5) εποπτευομένων φορέων του Εφετείου Θεσσαλονίκης (pdf)