ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Β΄ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017

 

(Αριθ. πρωτ. 83319οικ/24-11-2017 απόφαση Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – ΦΕΚ 1205/Γ΄/28-11-2017)

Τροποποίηση ώρας έναρξης του διαγωνισμού, τις ημέρες Σάββατο 9/12/2017 και Κυριακή 10/12/2017, από 8.00 π.μ. σε 9.00 π.μ.