ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Β΄ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017

Πίνακας δεκτών υποψηφίων περιφέρειας Εφετείου Θεσσαλονίκης για τον διαγωνισμό δικηγόρων β΄ εξεταστικής περιόδου 2017 – Τόπος διενέργειας διαγωνισμού (doc)