Τελικά αποτελέσματα πανελλήνιου διαγωνισμού υποψήφιων δικηγόρων β΄ εξεταστικής περιόδου 2017

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δημοσιεύθηκε ο πίνακας των επιτυχόντων του πανελλήνιου διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων της β΄ εξεταστικής περιόδου έτους 2017 (pdf)