Κατάλογος Δικηγόρων Υπηρεσίας για αυτεπάγγελτο διορισμό τμημάτων διακοπών 2018

Υπηρεσίες Δικηγόρων για αυτεπάγγελτο διορισμό – από 1.7.2018 έως και 15.9.2018 (pdf)