Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφορών για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 και Α3 σε σαράντα έξι (46) δικαστικά καταστήματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Εφετείου Θεσσαλονίκης