Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφορών για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 και Α3 σε σαράντα έξι (46) δικαστικά καταστήματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Εφετείου Θεσσαλονίκης

Δημοσιεύθηκε από

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΛΙΟΥΣΗ

Γραμματέας ΠΕ Εφετείου Θεσσαλονίκης