Διακήρυξη διενέργειας δημόσιου συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας γραφικής ύλης σε 47 εποπτευόμενους φορείς του Εφετείου Θεσσαλονίκης