Αναστολή από 13.3.2020 έως 27.3.2020

Σύμφωνα με το άρθρο τρίτο της αριθμ Δ1α/ΓΠ.οικ 17734 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εθνικής Αμυνας-Υγείας-Δικαιοσύνης  [Φ.Ε.Κ. 833/12.3.2020] οι δίκες ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων  ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ  από τις 13.3.2020 έως και τις 27.3.2020.