Δικάσιμοι που αποσύρονται Απρίλιος 2020

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 27-4-2020 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 27-4-2020 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

ΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΚΑΣΙΜΩΝ ΘΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΥΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΣΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟ