Δικάσιμοι που αποσύρονται 28/4/2020 – 30/4/2020

ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 28-4-2020 – ΑΠΟΣΎΡΕΤΑΙ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 27-4-2020 – ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 27-4-2020 – ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 28-4-2020 – ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 28-4-2020 – ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 29-4-2020 – ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 30-4-2020 – ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

ΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΚΑΣΙΜΩΝ ΘΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΥΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΣΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟ