Διακοπή εκδίκασης υπόθεσης Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων

Σύμφωνα με την παράγραφο 6, σε συνδυασμό με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του με αρ. 1074/27.3.2020/Β’ ΦΕΚ, σας ενημερώνουμε ότι η εκδίκαση της υπόθεσης με αριθμό πινακίου 12 της δικασίμου της 30ης Απριλίου 2020 του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, με κατηγορούμενους τους X.N. κλπ, διεκόπη για την 1η Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00′, στην αίθουσα 353 του Εφετείου Θεσσαλονίκης.