Διακοπή εκδίκασης υπόθεσης Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την παράγραφο 6, σε συνδυασμό με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του με αρ. 1588/25.4.2020/Β΄ ΦΕΚ, ενημερώνουμε ότι η εκδίκαση της υπόθεσης με αριθμό πινακίου 8 της δικασίμου της 7ης Απριλίου 2020 (συνεδρίαση 7-4-2020 και 13-5-2020)  του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, με κατηγορούμενους τους L. E. κλπ, διακόπτεται για την 1η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00΄, στην αίθουσα 347 του Εφετείου Θεσσαλονίκης.