Διακήρυξη δημόσιου συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών σε 47 εποπτευόμενους φορείς του Εφετείου Θεσσαλονίκης

Δημοσιεύθηκε από

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΛΙΟΥΣΗ

Γραμματέας ΠΕ Εφετείου Θεσσαλονίκης