Ρύθμιση των ειδικότερων ζητημάτων λειτουργίας του Εφετείου Θεσσαλονίκης

Μετά την κοινή υπουργική απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ. 69239/29-10-2020, με την οποία η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης εντάσσεται, από 30-10-2020 έως 6-11-2020, στο τέταρτο επίπεδο των προληπτικών μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19.