Ανακοίνωση-πρόσκληση συλλογής γραπτών σφραγισμένων προσφορών για τη συντήρηση των ανελκυστήρων των κτιρίων που στεγάζονται πέντε (5) εποπτευόμενοι φορείς του Εφετείου Θεσσαλονίκης με αριθμ. πρωτ. 4770/11-11-2020