Διακοπή συνεδρίασης Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων 11.11.2020

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την από 11-11-2020 βεβαίωση του Γραμματέα της Έδρας, οι δύο παρακάτω υποθέσεις του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων της δικασίμου της 11-11-2020, διεκόπησαν για την 20-11-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30 π.μ., στην αίθουσα 366 του τρίτου ορόφου του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης.

ΑΡΙΘΜ.
ΠΙΝΑΚΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ
3ΜΕΚ 20-1K.Z. του I.
4ΜΕΚ 18-758Z.H. του M.