Διακοπή συνεδρίασης Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων 11.11.2020

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την από 11-11-2020 βεβαίωση του Γραμματέα της Έδρας, οι δύο παρακάτω υποθέσεις του Πενταμελούς Εφετείου της δικασίμου της 11.11.2020, διεκόπησαν για την 1.12.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30 π.μ., στην αίθουσα 366 του τρίτου ορόφου του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης.

ΑΡΙΘΜ.
ΠΙΝΑΚΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ
10ΠΕΚ 19-153
ΤΕΚ 15-6452
ΠΑΔ 15-6452
6452/2015
Κ.Β. του Λ. κ.λπ.
11ΠΕΚ 19-141
ΤΕΚ 15-10765
ΠΑΔ 14-187
10765/2015
Μ.Μ. του Κ. κ.λπ.