Διακοπή συνεδρίασης Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων δικασίμου 15.10.2020 (συνεδριάσεις 15.10.2020, 21.10.2020, 18.11.2020)

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την από 18-11-2020 βεβαίωση της Γραμματέως της Έδρας, η εκδίκαση της υπόθεσης με αριθμό πινακίου 7 της δικασίμου της 15ης Οκτωβρίου 2020 (Συνεδρίαση 15-10-2020 και 21-10-2020) του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, με κατηγορούμενους τους Σ.Δ. κ.λπ., διακόπτεται για την 14η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00΄, στην αίθουσα Υπόγειο 1 του Εφετείου Θεσσαλονίκης.