Νέο – Ρύθμιση των ειδικότερων ζητημάτων λειτουργίας του Εφετείου Θεσσαλονίκης

Μετά τις κοινές υπουργικές αποφάσεις Δ1α/Γ.Π.οικ.69863/2-11-2020 (B΄4829) και Δ1α/Γ.Π.οικ.69919/2-11-2020 (Β΄4831).