Πολιτικό Τμήμα Δ΄ 14-12-2020 (πρώτη ανακοίνωση)

Οι υποθέσεις που θα εισαχθούν προς συζήτηση στο πινάκιο του Δ΄ Πολιτικού Τμήματος της δικασίμου της 14/12/2020, καθώς και η σειρά εκφώνησής τους, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Εφετείου μετά τη δημοσίευση νέας ΚΥΑ για τη συνέχιση της αναστολής των εργασιών των δικαστηρίων.