Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με κατάθεση οικονομικών προσφορών, για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών πλαισίων (plexiglass) του Εφετείου Θεσσαλονίκης (αριθμ. πρωτ. 4795/2020)