Πολιτικό Τμήμα Γ΄ 25.1.2021 (πρώτη ανακοίνωση)

Οι υποθέσεις που θα εισαχθούν προς συζήτηση στο πινάκιο του Γ΄ Πολιτικού Τμήματος της δικασίμου της 25.1.2021, καθώς και η σειρά εκφώνησής τους, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Εφετείου μετά τη δημοσίευση νέας ΚΥΑ για τυχόν συνέχιση της αναστολής των εργασιών των δικαστηρίων.