Πολιτικό Τμήμα Δ΄ 18.1.2021 (πρώτη ανακοίνωση)

Οι υποθέσεις που θα εισαχθούν προς συζήτηση στο πινάκιο του Δ΄ Πολιτικού Τμήματος της δικασίμου της 18.1.2021, καθώς και η σειρά εκφώνησής τους, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Εφετείου μετά τη δημοσίευση νέας ΚΥΑ για τη συνέχιση της αναστολής των εργασιών των δικαστηρίων.