Διακήρυξη διενέργειας δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού για τη συντήρηση-επισκευή του Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων θέρμανσης-ψύξης του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης (αριθμ. πρωτ. 1203/22-3-2021)