Διακήρυξη διενέργειας δημόσιου συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την αναβάθμιση του δικτύου του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης (αριθμ. πρωτ. 1946/2021)

Διευκρινίσεις σχετικά με την 2021_1946 ως άνω διακήρυξη