Διακήρυξη διενέργειας δημόσιου συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικού μέρους πληροφορικής (42 επιτραπέζιων Η/Υ μετά των οθονών τους) για το Εφετείο Θεσσαλονίκης (αριθμ. πρωτ. 1983/2021)