Ανακοίνωση συλλογής σφραγισμένων προσφορών για προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού σε 49 εποπτευόμενους φορείς του Εφετείου Θεσσαλονίκης (Αριθμ. πρωτ. 2979/2021)

Δημοσιεύθηκε από

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΛΙΟΥΣΗ

Γραμματέας ΠΕ Εφετείου Θεσσαλονίκης