Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας είκοσι έξι (26) εποπτευόμενων φορέων του Εφετείου Θεσσαλονίκης (αριθμ. πρωτ. 2406/2021)