Πρόσκληση συλλογής οικονομικών προσφορών για προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α3 και Α4 για τους 50 εποπτευόμενους φορείς του Εφετείου Θεσσαλονίκης