Πολιτικό Τμήμα (Α) – Πολιτικό Τμήμα (Ζ) 21.1.2022 – Ορθή επανάληψη

Η ορθή επανάληψη εντοπίζεται στους αριθμούς πινακίων του Τριμελούς Εφετείου της Β΄ σύνθεσης (1η σειρά εκφώνησης).