Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για τη συντήρηση του Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού και των συστημάτων ψύξης-θέρμανσης του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης (αριθμ. πρωτ. 264/2022)