Διακήρυξη διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη συντήρηση (εργασία και υλικά) των μονίμων συστημάτων αυτόματης πυρόσβεσης του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης (αριθμ. πρωτ. 731/2022)

Διακήρυξη διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη συντήρηση (εργασία και υλικά) των μονίμων συστημάτων αυτόματης πυρόσβεσης του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης (αριθμ. πρωτ. 731/2022 και α/α 155994 Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)