ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝΣΕΙΡΑ ΕΚΦΩΝΗΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
  ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ
  ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
  ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ
  ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
   ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ
   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ