ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ
ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΣΕΙΡΑ ΕΚΦΩΝΗΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ