• Ορισμός αίθουσας συνεδριάσεων (ΤΕΚ 24.1.2023, ΠΕΚ 24.2.2023, ΠΕΚ 23.6.2023)
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ